Velkommen til EvoLAN si nettside!

Her kan du finne mykje informasjon arrangementene til EvoLAN. Vær obs på at mykje av informasjonen du finn her gjeld for tidligare arrangement og er ikkje nødvendigvis oppdatert til siste versjon.

Når me planlegg nye arrangement, kjem informasjonen her først!


EvoLAN organisasjonen er ein frivillig organisasjon som driv på Bømlo. EvoLAN har som formål å fremja datainteressa blant ungdom på Bømlo. Me arrangerer aktivitetar som dataparty eller andre lignande treff.

Dersom du vil være med i arbeidet me gjer, ta gjerne kontakt med oss her: post@evo-lan.org!